Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.12. Poskytovatelé zdravotních služeb, lékaři, zdravotnická zařízení

Tento obsah již není aktuální.

Nový zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, účinný od 1. dubna 2012, který nahrazuje mimo jiné dosavadní zákon o péči o zdraví lidu (č. 20/1966 Sb.), zavádí nové pojmy:Poskytovatel zdravotních služeb

je fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách; tento pojem nahrazuje dosavadní pojem „zdravotnické zařízení“.Registrující poskytovatel

je poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví, který přijal pacienta do péče za účelem poskytnutí primární ambulantní péče (primární ambulantní péče je ambulantní péče, jejímž účelem je poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové péče a konzultací, dále koordinace a návaznost poskytovaných zdravotních služeb jinými poskytovateli). O přijetí pacienta se jako potvrzení vyplní registrační list (registrující poskytovatel má povinnost jej vyplnit, pacient podepsat). V případě, že u poskytovatele uvedeného ve větě první poskytuje zdravotní služby více lékařů, je pacient zaregistrován ke konkrétnímu lékaři.Zdravotnické zařízení

Zatímco dříve „zdravotnické zařízení“ znamenalo osobu oprávněnou poskytovat zdravotní péči, podle nového zákona o zdravotních službách se zdravotnickým zařízením rozumí pouze prostory určené k poskytování zdravotních služeb.

Právo na volbu lékaře?

Pojištěnec má právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele. Pokud jde o registrujícího poskytovatele, může pojištěnec toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce. Právo lze uplatnit vůči poskytovatelům, kteří jsou ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně pojištěnce.