Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.4.10. Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

Tento obsah již není aktuální.

Jde o zvláštní způsob exekuce, který lze použít pouze v případě, že jde o vymáhání nedoplatku na výživném na nezletilé dítě. Exekučním příkazem se pozastaví řidičské oprávněné povinného dnem doručení exekučního příkazu a povinný je povinen odevzdat řidičský průkaz. Pokud jej neodevzdá dobrovolně, může mu být odebrán např. při silniční kontrole. Cílem je citelně omezit práva povinného a donutit jej uhradit dluh na výživném.

Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů, oprávněnému a povinnému. Orgánu, který vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen dříve než povinnému. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla. Exekuční příkaz se povinnému doručuje do vlastních rukou.

Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,

a) prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo

b) zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

VZOR návrhu zrušení exekučního příkazu pozastavením řidičského oprávnění

Zrušení exekučního příkazu nebo zastavení exekuce exekutor oznámí orgánu, který vede registr řidičů. Povinný nemusí po zastavení exekuce znovu absolvovat autoškolu, dojde pouze k „obnovení“ řidičského oprávnění.