Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.13. Regulační poplatky

Tento obsah již není aktuální.

Kdo má povinnost hradit regulační poplatek?

Pojištěnec, který využil níže vymezené služby poskytovatele zdravotních služeb. Za dítě / osobu bez způsobilosti k právním úkonům má tuto povinnost zákonný zástupce.

Regulační poplatek je příjmem poskytovatele, který regulační poplatek vybral. Poskytovatel je povinen použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem zdravotnického zařízení a jeho modernizací.

Kdy se platí regulační poplatek?

90 Kč se platí za:

  1. využití lékařské pohotovostní služby
  2. využití pohotovostní služby zubního lékaře

Kdy se regulační poplatek neplatí?

Kompletní výčet případů, kdy se regulační poplatek neplatí, najdeme v § 16a, zákona č. 48/1997 Sb. Poplatek neplatí např.:

– pojištěnec umístěný v dětském domově pro děti do 3 let věku, pojištěnec umístěný v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

– pojištěnec, který prokáže (rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi ne starším než 30 dnů), že pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi

– pokud v rámci pohotovostní služby lékař shledá, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci