Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.8.4. Dokazování

Tento obsah již není aktuální.

Poté, co žalobce přednese žalobu (nebo odkáže na její písemné vyhotovení), má možnost se vyjádřit k věci žalovaný. V další fázi se provádí dokazování tvrzených skutečností.

Důkazy mohou být všechny materiály nebo výpovědi svědků, které mohou potvrdit, že určitá tvrzení se zakládají na pravdě. Nejčastějšími důkazy jsou listiny a výpovědi svědků. Za důkaz ale může sloužit i jakýkoliv hmotný předmět, zvuková nahrávka a videozáznam, pokud nejsou pořízeny v rozporu se zákonem, znalecký posudek, místní ohledání atd.

Žalobce nebo žalovaný nejprve tyto důkazy označí a pokud mohou, tak důkazy listinné i předloží (k písemnému podání se přikládají pouze kopie, k ústnímu jednání je vhodné přinést rovněž originál, do něhož ale soud i prostrana pouze nahlédne, nenechá si ho). Soud důkazy pak provede, což znamená, že například předvolá a vyslechne svědka, přečte listinu, pustí zvukový záznam. Listinné důkazy si může druhý účastník při jednání hned prohlédnout.