Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.1.2. Prameny práva

Tento obsah již není aktuální.

Výkon rozhodnutí se řídí občanským soudním řádem – zákon č. 99/1963 Sb. v aktuálním znění, především jeho šestou částí, která upravuje výkon rozhodnutí jako takový. V řízení o výkonu rozhodnutí se však podpůrně užijí i ostatní části občanského soudního řádu.

Exekuce se řídí svým vlastním zákonem o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) – zákon č. 120/2001 Sb., pokud však není něco upraveno v exekučním řádu, užijí se podpůrně ustanovení z občanského soudního řádu. Úprava většiny způsobů výkonů rozhodnutí je v podstatě stejná a exekuční řád kopíruje tyto způsoby z občanského soudního řádu. Pouze některé procesní postupy upravuje sám a odlišně od občanského soudního řádu.