Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.4.10. Přezkoumávání rozhodnutí

Smyslem přezkoumávání rozhodnutí je zvýšit záruky, že rozhodování správních orgánů bude plně v souladu s požadavky zákonnosti.

Bezprostředním účelem je náprava konkrétního nesprávného rozhodnutí. Odstranění vad rozhodnutí je zájmem soukromým i veřejným. Přezkoumávání rozhodnutí lze rozdělit na:

a) řádné opravné prostředky – odvolání, rozklad

b) mimořádné opravné prostředky – žádost o obnovu řízení

c) dozorčí prostředky 1) obnova řízení nařízená správním orgánem 2) přezkumné řízení

d) soudní přezkoumání rozhodnutí na základě žaloby.