Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.3.5. Opravné prostředky

Tento obsah již není aktuální.

1) řádné

Odvolání

V odvolacím řízení mohou být uváděny nové skutečnosti a důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně. K novým skutečnostem nebo důkazům odvolací soud také přihlédne, i když nebyly uplatněny.

Bylo-li řízení možné zahájit i bez návrhu, odvolací soud není vázán mezemi, ve kterých se odvolatel domáhá přezkoumání rozhodnutí. Naproti tomu řízení zahajovaná na návrh soud zkoumá v mezích, kterých se takového přezkumu domáhá účastník. Tím však není dotčeno oprávnění odvolacího soudu, aby provedl další důkazy nebo přihlédl ke skutečnostem doposud neuvedeným. Navíc se nově zavádí povinnost soudu přezkoumat rozhodnutí i na základě tzv. blanketního odvolání – rozhodnutí lze přezkoumat i tehdy, pokud nebyl v odvolání ani přes výzvu uplatněn odvolací důvod.

2) Mimořádné:

Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

Pro obnovu řízení a žalobu pro zmatečnost je upravena výjimka pro řízení, která lze zahájit i bez návrhu – v těchto případech není soud vázán mezemi přezkoumání rozhodnutí, které účastník řízení v návrhu na obnovu řízení nebo žalobě pro zmatečnost uvádí.

Dovolání

Dovolání není přípustné proti rozhodnutí ve věcech rodinně právních (část II., hlava V. tohoto zákona), ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení. Není tedy možné se dovolávat např. v řízení o rozvodu manželství, neplatnosti manželství apod.

Opět v případech, kdy lze řízení zahájit i bez návrhu, není dovolací soud vázán rozsahem dovolacích návrhů.