Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.8.1. Dovolená za kalendářní rok

Tento obsah již není aktuální.

Ze zákona činí dovolená za kalednářní rok nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Delší dovolená přísluší:

  • pedagogickým pracovníkům podle zákona č. 563/2004 Sb. a akademickým pracovníkům vysokých škol v délce 8 týdnů
  • zaměstnancům zaměstnavatelů uvedených v odst. 3 § 109, zákona č. 262/2006 Sb. (zaměstnanci státu, školy, obce, kraje…) v délce 5 týdnů

Poměrná část dovolené náleží, pokud zaměstnanec neodpracoval celý kalendářní rok, a činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

Zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou:

Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. Dochází-li u zaměstnance v průběhu kalendářního roku ke změně rozvržení pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby.