Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.7.3. Přestávky v práci

Tento obsah již není aktuální.

Přestávka v práci na jídlo a oddech

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách (u mladistvého zaměstnance po 4.5 hodinách) nepřetržité práce poskytnout přestávku na jídlo a oddech v délce alespoň 30 minut. Přestávka se nezapočítává do pracovní doby.

Bezpečnostní přestávka

Bezpečnostní přestávka se poskytuje, stanoví-li to zvláštní právní předpisy (např. pro různé typy fyzické zátěže nařízení vlády č. 361/2007 Sb.). Bezpečnostní přestávka se započítává do pracovní doby.