Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.2.4. Příjmy

Tento obsah již není aktuální.

Příjmy rozhodné pro nárok na (testované) dávky státní sociální podpory zahrnují především příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, přijaté výživné a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. čisté příjmy.

Příjem rozhodný pro přiznání dávky se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období. Měsíční průměr příjmů rodiny se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných.

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je

– u příspěvku na bydlení a přídavku na dítě období kalendářního čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje,

– u porodného kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, kdy se dítě narodilo.

Reakce na dotaz z praxe: tzv. daňový bonus, tedy sleva na dani na vyživované dítě ve formě vyplaceného bonusu se do příjmu do rozhodného příjmu pro stanovení nároku na testované dávky nezapočítává.