Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5.8.3. Pracovní cesta

Tento obsah již není aktuální.

Podstatou pracovní cesty je časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.

Protože tím dochází – byť dočasně – k prolomení zásady, že zaměstnanec pracuje pouze v místě, které si pro ten účel ve smlouvě sjednal, je zapotřebí, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem na vyslání na pracovní cestu domluvil. V praxi je běžné, že k této dohodě dochází již v pracovní smlouvě pro všechny budoucí pracovní cesty.

Zákoník práce obsahuje zvláštní ustanovení pro těhotné zaměstnankyně, popř. pro zaměstnance a zaměstnankyně, kteří pečují o děti do 8 let, popř. pro osamělé zaměstnance a zaměstnankyně, kteří pečují o děti do 15 let. Ti mohou být na pracovní cestu mimo obvod obce svého bydliště vysláni jen se svým souhlasem. Tento souhlas musí být znovu dán i v případě, že tito zaměstnanci poskytli svůj souhlas s vysíláním na pracovní cesty v pracovní smlouvě dříve, než se do uvedených chráněných skupin dostali. (§ 240, zákona č. 262/2006 Sb.)

Otázky a odpovědi

Když mě můj zaměstnavatel mě posílal na pracovní cestu k jinému zaměstnavateli, řekl mi, že pro něj mám vykonávat konkrétně stanovené úkoly. Nynější zaměstnavatel mi však řekl, že pro něj mám dělat úplně jinou práci (v souladu s vymezením práce v mé pracovní smlouvě). Když jsem odmítla, dal mi výpověď. Je to po právu?

Zaměstnavatel, u kterého jste na pracovní cestě, může být Vaším nadřízeným pověřen, aby Vám dával úkoly a řídil, organizoval a kontroloval Vaši práci. V pověření musí být stanoven jeho rozsah. Zda máte povinnost se řídit pokyny jiného zaměstnavatele, záleží na tom, odpovídají-li tyto pokyny pověření. O existenci a rozsahu pověření má Váš zaměstnavatel povinnost Vás předem informovat.

Váš zaměstnavatel však nemůže pověřit zaměstnavatele, u nějž jste na pracovní cestě, ani jeho vedoucí zaměstnance, aby vůči Vám činili právní úkony. K právním úkonům, jako je výpověď, ale např. i uzavření jakékoli dohody, tak jiný zaměstnavatel není ve vztahu k Vám oprávněn a výpověď, kterou jste dostala, je proto neplatná.