Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.12.2. Žaloba na obnovu řízení

Tento obsah již není aktuální.

Žalobou na obnovu řízení může účastník napadnout pouze pravomocné rozhodnutí ve věci samé. K podání žaloby na obnovu řízení musí být dán zákonem vymezený důvod, a to buď objevení nových skutečností, které nemohl účastník bez své viny použít v původním řízení anebo nových důkazů, které předtím nebylo možné provést. Žalobu je možno podat ve lhůtě 3 měsíců od doby, kdy se účastník dozvěděl o důvodu obnovy, maximálně ve lhůtě 3 let od právní moci rozhodnutí. Zákon stanoví opět určité výjimky z uvedených pravidel.