Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.14. Mediace

Tento obsah již není aktuální.

Mediátor

Od srpna 2012 je účinný zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci. Tento zákon zavádí funkci tzv. zapsaného mediátora, kterým je osoba zapsaná v seznamu mediátorů, který spravuje ministerstvo spravedlnosti. Na webu České advokátní komory je (neoficiální) seznam těch mediátorů, kteří jsou zároveň advokáti.

Zapsaným mediátorem se může stát osoba podle § 16 zákona č. 202/2012 Sb. s vysokoškolským vzděláním v magisterském stupni, která složila zkoušku mediátora. Zvláštní zkouška se vyžaduje pro rodinnou mediaci, která také tvoří zvláštní kategorii v seznamu.

Mediátor má za úkol pomoci zúčastněným stranám dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody, a to tím, že podporuje komunikaci mezi stranami konfliktu. Mediátor má povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem mediace (§ 9 zákona č. 202/2012 Sb.).

Mediační dohoda

Cílem mediace podle zákona o mediaci je uzavření mediační dohody. Tu podepisují strany konfliktu a mediátor, který tím potvrzuje, že mediační dohoda byla uzavřena v rámci mediace. Pokud mediační dohodu schválí soud, stane se exekučním titulem. To je velmi významné, neboť tímto způsobem se dohoda jakožto exekuční titul stává široce dostupnou – soudní poplatek za schválení činí pouze 500,- Kč. Mediační dohodu lze za účelem získání exekučního titulu – stejně jako doposud – sepsat také ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, což je však podstatně dražší. Soud musí o schválení mediační dohody rozhodnout nejpozději do 30 dnů od podání návrhu.

Nařízení mediace soudem

Je-li to účelné a vhodné, může soud účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení nejdéle na dobu 3 měsíců (odst. 2 § 100 zákona č. 99/1963 Sb.). Po uplynutí 3 měsíců soud v řízení pokračuje. Odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, může to být důvod pro úplné nebo částečné nepřiznání náhrady nákladů řízení (§ 150 zákona č. 99/1963 Sb.).

Za účastníka, který je osvobozen od soudních poplatků, platí náklady nařízeného prvního setkání s mediátorem stát.

Otázky a odpovědi

Dobrý den , jsem po roce soudních tahanic nepravomocně rozvedená , adv.zastupující manžela uvádí ,že chtějí mediaci, a abych platila já soudní poplatky veškeré i jeho. S manželem přes rok spolu nebydlíme, a 2,5roku intimně nežijeme, nemáme děti ani majetek.Mám dotaz k nařízení mediace v tomto případě,je-li možné .Já se manžela bojím a je mi odporný-štítím se ho.Dokonce mi vypáčil zámky-vyměnil fabky, nařkl mě křivě u soudu a u policie ,že jsem jej chtěla otrávit, skončilo to vše u přestupkového odd. a tam mi bylo sděleno ,abych nepodávala oznámení ,že to projedu na důkazy.Manžel mi ještě když bydlel doma vyhrožoval podřezáním,proto si soud vyžádal výslech od policie .Tam manžel vše otočil proti mě s tím že jsem mu já chtěla otrávit jídlo.Rok se vleče soudní jednání ,na vše se dávají dvou měsíční i tří měsíční lhůty.S pozdravem Jana Blažková

Dobrý den, mediace je způsob mimosoudního vyřešení věci dohodou za pomoci nestranného mediátora (kterým není advokát protistrany). Výsledkem mediačního jednání je dohoda, přičemž záleží na Vás, jestli se takovou dohodu nakonec rozhodnete podepsat či ne. Obsah dohody je odvislý od vůle obou stran a nikdo Vás k podpisu dohody, s kterou nesouhlasíte, nemůže nutit – nestrannost a spravedlnost procesu a jeho výsledku garantuje právě mediátor. Seznam mediátorů je dostupný na stránkách České advokátní komory (je-li mediátor i advokátem), ostatní jsou na seznamu Ministerstva spravedlnosti. Rozvést Vás může jedině soud, nicméně mediační dohodou lze vyřešit majetkové poměry manželů. Náklady na mediaci hradí strany rovným dílem, pokud se výslovně nedohodnou jinak. Mediace může být velmi vhodným nástrojem, jak dospět k dohodě za pomoci třetí osoby, pokud spolu strany obtížněji komunikují – právě například v rozvodovém čase může být asistence netrsanného mediátora velkou pomocí. Petra Masopust Šachová