Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

13.4.1. Veřejnoprávní cesta

Tento obsah již není aktuální.

Pokud je to možné, je vhodné se obrátit se svým podnětem (stížností) na příslušný orgán státní správy. Takovými orgány jsou např.:

Inspektorát práce – v případě, že se diskriminace dopouští zaměstnavatel

Úřad práce – pro případ, že se obětí diskriminace stane uchazeč/-ka o zaměstnání

Česká obchodní inspekce – pokud se jedná o diskriminaci spotřebitele

Česká školní inspekce – v případě, že dochází k diskriminaci v oblasti vzdělávání

Výhodou veřejnoprávní cesty je to, že není pro stěžovatele spojena s žádnými nebo jen s minimální náklady. Touto veřejnoprávní cestou však nelze dosáhnout odstranění závadného stavu, ani nelze žádat přiměřené zadostiučinění či náhradu majetkové nebo nemajetkové újmy v penězích.