Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.19. Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Tento obsah již není aktuální.

Vzor žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

U většiny trestných činů je po vykonání ½ trestu možné podmíněné propuštění, a to za těchto podmínek:

  • odsouzený ve výkonu trestu svých chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení, a zároveň
  • od odsouzeného lze očekávat, že v budoucnu povede řádný život, nebo
  • soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného.

Zároveň soud při rozhodování o podmíněném propuštění přihlíží k tomu,

  • zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu a
  • zda částečně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu nebo jinou újmu způsobenou trestným činem.

Podmíněné propuštění u trestných činů zvlášť nebezpečných

U trestných činů, které vyjmenovává § 88, odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., je možné podmíněné propuštění za stejných podmínek až po vykonání 2/3 trestu odnětí svobody a navíc s podmínkou, že nehrozí s ohledem na okolnosti činu, za který byla osoba odsouzena, a povahu její osobnosti opakování spáchaného nebo jiného obdobného zvlášť závažného zločinu.

Podmíněné propuštění u výjimečného trestu

U výjimečného trestu je rovněž možné podmíněné propuštění, soud však může v rozsudku vedle výjimečného trestu stanovit, že doba výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění do doby výkonu trestu nezapočítává.

Podmíněné propuštění za vzorné chování

Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, může ho soud podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal polovinu uloženého trestu odnětí svobody.