Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.16. DRUHY TRESTŮ

Tento obsah již není aktuální.

Za spáchané trestné činy může soud uložit tyto tresty:

a) odnětí svobody,

b) domácí vězení,

c) obecně prospěšné práce,

d) propadnutí majetku,

e) peněžitý trest,

f) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,

g) zákaz činnosti,

h) zákaz pobytu,

i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce,

j) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání,

k) ztrátu vojenské hodnosti,

l) vyhoštění.

Existuje několik typů trestného činu odnětí svobody:

 • nepodmíněný trest odnětí svobody,
 • podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody,
 • podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem,
 • zvláštním typem je výjimečný trest.

UKLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ TRESTŮ

 1. Samostatně lze uložit trest:
  1. který stanoví trestní zákon pro daný trestný čin, nebo
  2. trest domácího vězení, obecně prospěšných prací, peněžitý trest, trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, trest vyhoštění a trest zákazu pobytu, i pokud trestní zákon za daný trestný čin tento trest nestanoví
 2. Vedle sebe lze uložit tresty:
  1. které stanoví trestní zákon pro daný trestný čin, nebo
  2. vedle trestu, který stanoví trestní zákon pro daný trestný čin, kterýkoli z dalších trestů, avšak
  3. nelze vedle sebe uložit tresty
   1. domácí vězení vedle odnětí svobody
   2. domácí vězení vedle obecně prospěšných prací
   3. obecně prospěšné práce vedle odnětí svobody
   4. peněžitý trest vedle propadnutí majetku
   5. zákaz pobytu vedle vyhoštění