Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.3.5. Starobní důchod

Starobní důchod

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku (plus popřípadě splnil některé další podmínky). Od roku 2010 docházelo postupnému prodlužování potřebné doby pojištění a to tak, že v roce 2010 činí doba 26 let a zvyšuje se pravidelně o 1 rok ročně až do roku 2019, kdy bude činit 35 let. Za určitých podmínek odst. 3 § 29 zákona č. 155/1995 Sb., jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal alespoň 30 let doby pojištění. Do doby pojištění potřebné se náhradní doby pojištění se s výjimkami stanovenými odst. 5 § 29 zákona č. 155/1995 Sb. započítávají pouze v rozsahu 80 %.

Kdo nesplňuje tyto podmínky, měl přesto do konce roku 2009 nárok na důchod, pokud získal dobu pojištění nejméně 15 let a zároveň dosáhl věku 65 let. Nicméně i tato doba pojištění se po roce 2010 prodlužuje a to tak, že v období od roku 2010 do roku 2013 se za každý rok o jeden rok zvyšuje a po roce 2013 činí 5 let. Mění se i výše požadovaného věku a to tak, že výše požadovaného věku má být vyšší než důchodový věk dané osoby.

Důchodový věk činí

– U pojištěnců narozených do roku 1936:

u mužů: 60 let

u žen:

53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,

54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,

55 let, pokud vychovaly dvě děti,

56 let, pokud vychovaly jedno dítě,

57 let.

– U pojištěnců narozených v letech 1936 – 1971 se uplatní postupné zvyšování důchodového věku

– U pojištěnců narozených po roce 1971 činí důchodový věk obou pohlaví bez ohledu na počet vychovaných dětí 65 let.

Nicméně je nutné konstatovat, že s demografickým vývojem obyvatelstva ČR lze očekávat do budoucna další změny ve smyslu zvýšení důchodového věku a možná i prodloužení doby pojištění k získání důchodu. Lze si rovněž představit, že dojde k celoplošnému zrušení státem hrazených důchodů.

Výše starobního důchodu se skládá ze základní výměry, která je stanovena pevnou částkou (v roce 2018 to je 2.700 Kč,- ) a z procentní výměry výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod (v roce 2018 min. 770,- Kč) a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod.

Důchod lze navýšit částkou (posléze valorizovanou) ve výši 500,- Kč za každé vychované dítě. Žádost o navýšení důchodu lze podat od září 2022 do 31.12.2024, bez ní k navýšení důchodu nedojde. Podrobnosti ke splnění nároku na zvýšení lze nalézt na stránkách https://www.mpsv.cz/ nebo ww.cssz.cz .