Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.3.8. Trestné činy proti lidskosti

Tento obsah již není aktuální.

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§403 TZ)

V rámci této skutkové podstaty jsou postihovány tři druhy jednání a to: založení, podpora a /nebo propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod druhých. Těmito hnutími jsou myšlena hnutí, které upírají ostatním lidem jejich základní práva jako je právo na život, na zdraví, na lidskou důstojnost, atd. Podporou a propagací se rozumí šíření letáků, výšivek se symboly, nahrávek projevů a hudebních nahrávek i např. prosté hajlování na ulici.

Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404 TZ)

Trestného jednání se dopustí ten, kdo veřejně projevuje sympatie k hnutím uvedeným v § 403 odst. 1 TZ.

Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405 TZ)

Skutkové podstaty trestných činů založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403), projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 402) a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405) jsou v podstatě přebrány z právní úpravy platné do konce roku 2009 a doplněny jen dílčími upřesněními dikce těchto ustanovení. U trestného činu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka je doplněna jen okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby podle odstavce, jenž se týká spáchání činu veřejně přístupnou počítačovou sítí (např. Internetem). U trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia byla ochrana rozšířena i na popírání, schvalování nebo ospravedlňování jiného genocidia než jen nacistického nebo komunistického.