Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.3. Zvláštní část – jednotlivé trestné činy

Tento obsah již není aktuální.

8.1.3.1. Trestné činy proti životu a zdraví
8.1.3.2. Trestné činy proti svobodě
8.1.3.3. Trestné činy proti rodině a dětem
8.1.3.4. Trestné činy proti majetku
8.1.3.5. Trestné činy obecně nebezpečné
8.1.3.6. Trestné činy nakládání s drogami
8.1.3.7. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
8.1.3.8. Trestné činy proti lidskosti
8.1.3.9. Rasově a etnicky motivované trestné činy

Ve druhé části trestního zákona, které se také říká část zvláštní, je obsaženo přes dvě stě skutkových podstat trestných činů. Pro účely této publikace je potřeba vedle těch notoricky známých zmínit jen některé skutkové podstaty se zvýšenou pozorností k těm trestním činům, které se týkají sociální oblasti nebo jsou namířené proti zvlášť ohroženým skupinám obyvatel.

Skutkové podstaty jsou členěny do tzv. hlav. Ve starém trestním zákoně toto členění odráželo socialistické pojetí hodnot (například na začátku byly řazeny trestné činy proti státu, hospodářství a až ke konci byly trestné činy proti životu a zdraví jednotlivce). V novém trestním zákoníku se toto členění upravilo s ohledem na význam chráněných zájmů v současnosti. Tedy na začátku jsou upraveny trestné činy proti životu a zdraví, dále proti svobodě, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a tak dále. Členění do těchto hlav ovšem nemá až tolik důležitý význam, může ovšem sloužit pro orientaci, kolik pozornosti věnuje stát jednotlivým trestným činům a kolik ochrany jim přikládá (logicky tak první hlava obsahuje trestné činy proti životu a zdraví, neboť lidský život je tím nejdůležitějším, co trestní právo chrání).