Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.9.1. Mateřská a rodičovská dovolená

Tento obsah již není aktuální.

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

Mateřská dovolená náleží zaměstnankyni v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě.

Doba čerpání mateřské dovolené

Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 37 týdnů; mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od osmého týdne před tímto dnem. Podrobnosti stanoví § 195, zákona č. 262/2006 Sb. a § 198, zákona č. 262/2006 Sb.

Návrat do práce po mateřské dovolené

Nastoupí-li zaměstnankyně po skoneční mateřské dovolené do práce, je zaměstnavatel povinen zařadit ji na její původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí ji zaměstnavatel podle pracovní smlouvy. Totéž platí pro zaměstnance, který čerpal rodičovskou dovolenou v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. (§ 47 ZP) Neučiní-li tak zaměstnavatel, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Otázky související

Ochranná doba

Zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou nebo zaměstnanci čerpajícímu rodičovskou dovolenou po dobu, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, smí být dána zaměstanvatelem výpověď pouze z důvodu ad A). Blíže viz Zákaz výpovědi. Se zaměstnancem nelze v této době okamžitě zrušit pracovní poměr.

Dovolená

Pro účely dovolené se mateřská dovolená a rodičovská dovolená zaměstnance po dobu, po kterou náleží zaměstnankyni mateřská dovolená, posuzují jako výkon práce. Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět. Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy je zaměstnanec (zaměstnankyně) na mateřské / rodičovské dovolené. Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou v průběhu dovolené se dovolená přerušuje.

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

Rodičovská dovolená náleží zaměstnankyni nebo zaměstnanci k prohloubení péče o dítě, a to pouze na jejich žádost.

Doba čerpání rodičovské dovolené

Zaměstnankyně / zaměstnanec čerpají rodičovkou dovolenou v rozsahu, o jaký požádají, nejvýše však do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Zaměstnankyni – matce – náleží rodičovská dovolená na její žádost po skončení mateřské dovolené.

Zaměstnanci – otci – náleží rodičovská dovolená na jeho žádost od narození dítěte.

Návrat do práce po rodičovské dovolené

Po skončení rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnankyni / zaměstnanci přidělovat práci v souladu s pracovní smlouvou. Neučiní-li tak, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Ochranná doba

Zaměstnankyni na rodičovské dovolené nebo zaměstnanci na rodičovské dovolené po době, kdy může zaměstnankyně čerpat mateřskou dovolenou, smí být dána výpověď pouze z důvodů ad A), ad B) a z důvodů, pro které by mohl okamžitě zrušit pracovní poměr. Blíže viz Zákaz výpovědi. Se zaměstnancem nelze v této době okamžitě zrušit pracovní poměr.