Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.1. Životní a existenční minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento institut byl vedle životního minima zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění. Od částek životního a existenčního minima se odvíjí posuzování řady nároků na další dávky sociálního zabezpečení, případně jejich výše.

Měsíční výše životního minima:

  • pro jednotlivce 4.860,- Kč
  • pro první osobu v domácnosti 4.470,- Kč
  • pro druhou a další osobu v domácnosti od 15 let, která není nezaopatřeným dítětem 4.040,- Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku
    • do 6 let věku 2.480,- Kč
    • ve věku 6 až 15 let 3.050,- Kč
    • nezaopatřené ve věku 15 až 26 let 3.490,- Kč

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Měsíční výše existenčního minima činí 3.130,- Kč.