Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.8.18. Nájem služebního bytu

Úprava nájmu služebního bytu je určena i pro domovnické byty, pro byty, ve kterých bydlí školníci, topiči apod. a je určena pro všechny domy bez ohledu na konkrétního vlastníka. Nájem služebního bytu se od běžného nájmu bytu liší zcela zásadním způsobem, práva nájemce služebního bytu jsou omezena. Především nelze použít ustanovení o přechodu nájmu v případě nájemcovy smrti na členy nájemcovy domácnosti.

Nájem služebního bytu = nájem ujednaný v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo jiné práce a je-li podle výslovného určení smlouvy pronajat byt nebo dům služební.

Skončení nájmu služebního bytu

Nájem služebního bytu skončí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nájemce přestal vykonávat práci, aniž k tomu měl vážný důvod. Přestane-li nájemce vykonávat práci z důvodů spočívajících v jeho věku nebo zdravotním stavu, z důvodu na straně pronajímatele nebo z jiného vážného důvodu, skončí nájemci nájem služebního bytu uplynutím dvou let ode dne, kdy přestal vykonávat práci.

Zemře-li nájemce, nájem služebního bytu skončí. Osoba, která v bytě bydlela společně s nájemcem, má právo v bytě bydlet; vyzve-li ji však pronajímatel, aby byt vyklidila, je povinna tak učinit nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží.

Zvláštní způsob skončení nájmu služebního bytu stojí vedle všech ostatních standardních způsobů skončení nájmu.