Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.3. Skutková podstata trestného činu

Tento obsah již není aktuální.

Od pojmu trestný čin je potřeba odlišovat termín skutková podstata trestného činu. Zatímco trestný čin je nějaké konkrétní jednání, které naplňuje příslušné znaky stanovené zákonem, skutková podstata označuje právě tyto zákonné znaky, které typově vymezují příslušný trestný čin.

Skutkovou podstatu tedy definujeme jako souhrn typových znaků trestného činu. Na základě toho máme různé druhy trestných činů (krádež, loupež…). Typové znaky trestného činu jsou takové vlastnosti trestného činu, které musí být naplněny, aby konkrétní jednání bylo možné za trestný čin vůbec považovat.

Například vražda je v § 140 trestního zákoníku definována takto:

§ 140 Kdo jiného úmyslně usmrtí bude potrestán…

Z toho můžeme vyvodit, že typovými znaky vraždy jsou: usmrcení, úmysl a jiný člověk. Kdyby některý z těchto znaků chyběl, nejednalo by se o vraždu a naopak kdokoli naplní tyto tři typové znaky, dopustil se tím pádem trestného činu vraždy.