Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.11. Dokazování

Tento obsah již není aktuální.

8.2.11.1. Výpověď obviněného
8.2.11.2. Výpověď svědka
8.2.11.3. Mlčenlivost v trestním řízení

Co se dokazuje? Zejména:

  • zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin,
  • zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek,
  • podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu,
  • podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele,
  • podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, příp. výše škody způsobené trestným činem,
  • okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.

Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí takového důkazu. Důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která takového donucení nebo hrozby donucení použila – např. donucení osoby výhrůžkou násilí podepsat doznání, že spáchal krádež, nelze použít jako důkaz krádeže, ale dokument ve spojení se svědeckou výpovědí donuceného lze použít ve vyšetřování vydírání.

Orgán činný v trestním řízení je povinen vyhledávat důkazy také ve prospěch obviněného, a to stejně pečlivě jako důkazy v jeho neprospěch.