Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

13.4.2.2. Odstranění trvajících následků diskriminace

Tento obsah již není aktuální.

Někdy důsledky diskriminace trvají, a bude možno požadovat jejich odstranění. Příkladem bude žaloba na přijetí diskriminovaného žadatele do určité pracovní pozice nebo uzavření nájemní smlouvy na byt s diskriminovanou osobou, případně žaloba na obec, ve které se bude žalobce domáhat zapsání do seznamu uchazečů o byt.

Žalobní návrh (petit) odstraňovací žaloby musí vždy přesně označit to, co má žalovaný vykonat. Obecně lze říci, že způsob odstranění následků diskriminace má odpovídat obsahu, formě i rozsahu neoprávněného diskriminačního zásahu.