Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5.9.9. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Tento obsah již není aktuální.

Smyslem zkušební doby je seznámení zaměstnance i zaměstnavatele s vzájemnými požadavky a potřebami a zjištění, zda je možná dlouhodobá spolupráce. Pokud kterákoli ze smluvních stran dospěje k tomu, že o tuto spolupráci zájem nemá, může pracovní poměr zrušit, a to s okamžitou platností (= pracovní poměr skončí dnem doručení druhé straně), nebo k jakémukoli pozdějšímu termínu, který uvede ve zrušení pracovního poměru.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí mít písemnou formu.

Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.