Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.8. Příčetnost

Tento obsah již není aktuální.

Příčetnost znamená, že osoba je schopna rozpoznat následky svého jednání a je schopna své jednání ovládat.

Úplná neschopnost osoby v době spáchání činu rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládat své jednání (stačí nedostatek jednoho z těchto znaků), je nepříčetná a není trestně odpovědná.

Částečná, ale podstatná neschopnost osoby rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládat své jednání má za následek zmenšenou příčetnost. V tom případě je pachatel sice odpovědný za trestný čin, ale nebude souzen tak přísně, neboť soud přihlédne k jeho zmenšené příčetnosti při stanovení druhu trestu a při jeho výměře. Soud také může uložit zvláštní druhy sankcí (ochranné léčení nebo zabezpečovací detence) buď vedle trestu nebo namísto trestu.

Příčetnost se vždy zkoumá konkrétně vzhledem ke všem okolnostem případu. Není rozhodující, zda osoba je či není zbavena způsobilosti k právním úkonům.

Jestliže se osoba dopustila trestného činu ve stavu nepříčetnosti, kterou si sama přivodila tím, že se uvedla do stavu pod vlivem alkoholu nebo drogy, bude souzena za trestný čin opilství (§ 360, zákona č. 40/2009 Sb.). Ačkoliv název opilství vyvolává představu, že někdo může být odsouzen za opilost, platí, že za tento trestný čin budou odsouzeni jen ti, co se ve stavu nepříčetnosti, způsobeném požitím návykové látky, dopustí jiného trestného činu. Postačí zde zavinění z nedbalosti.

Jestliže se osoba dopustila trestného činu ve stavu nepříčetnosti, který si sama přivodila s úmyslem spáchat trestný čin (přípitek na kuráž), bude odpovědna za tento tresný čin bez ohledu na nepříčetnost. Také osoba, která se do stavu nepříčetnosti požitím návykové látky přivedla z nedbalosti, bude bez ohledu na nepříčetnost souzena za spáchaný trestný čin, pokud tento spočívá právě v uvedení se do stavu nepříčetnosti (řidič věděl, že bude řídit, přesto požil alkohol).