Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.13.7. Řízení o dědictví

Obecná ustanovení o zvláštních řízeních soudních, mezi něž dědické řízení (neboli řízení o pozůstalosti) patří jsou zde

Řízení o pozůstalosti podrobněji pak ještě zde

Zákonná úprava: § 98 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních a následující ustanovení.