Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.13. Ústavní soudnictví

Tento obsah již není aktuální.

Ústavní soud ČR není čtvrtou instancí v soustavě obecných soudů, tj. soudem, ke kterému můžeme podávat další z možných opravných prostředků. Ústavní soud řeší věcně ústavní stížnosti pouze v těch případech, kdy dojde k porušení práva zaručeného ústavními předpisy nebo některými mezinárodními smlouvami. Naopak neřeší stížnosti, pokud se týkají porušení práva založeného běžným zákonem.

Příklad: Ústavní soud ČR se bude věcně zabývat ústavní stížností ohledně nesprávného hodnocení důkazů u věřitelsko dlužnického sporu pouze v tom případě, kdy bude jedné ze stran v řízení zkráceno právo na spravedlivý proces (například mu nebylo řádně umožněno navrhovat důkazy, vyjádřit se k tvrzení protistrany atp.).

K ústavnímu soudu se může se stížností obrátit fyzická osoba, právnická osoba a další subjekty. Stížnost je potřeba podat do šedesáti dnů od zákonem stanovené skutečnosti. V řízení musí být účastníci zastoupení advokátem nebo notářem. Ústavní stížnost lze podat proti rozhodnutí obecného soudu ve věcech občanskoprávních ale i trestněprávních.