Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.5.2. Podmínky nároku na příspěvek na péči

Tento obsah již není aktuální.

Nárok na příspěvek má osoba

 1. které je alespoň 1 rok,
 2. která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb; dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem je zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb,
 3. které poskytuje pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83, zákona č. 108/2006 Sb. nebo poskytovatel sociálních služeb nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je hospitalizována v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu.

Základními životními potřebami, u nichž se zjišťuje schopnost zvládat je a míra závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, jsou:

 1. mobilita,
 2. orientace,
 3. komunikace,
 4. stravování,
 5. oblékání a obouvání,
 6. tělesná hygiena,
 7. výkon fyziologické potřeby,
 8. péče o zdraví,
 9. osobní aktivity,
 10. péče o domácnost.