Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.11.3. Odpor proti platebnímu rozkazu

Tento obsah již není aktuální.

O platebním rozkazu více zde

Pro podání opravného prostředku tzv. odporu platí taktéž lhůta 15 dnů a podáváme ho k soudu, který platební rozkaz vydal. Odpor nemusí obsahovat odůvodnění, musí ale mít písemnou formu a musí z něj být zřejmé, že se jedná o odpor. Včasným podáním odporu se platební rozkaz zruší a věc se projedná v řízení prvního stupně.

Odpor proti platebnímu rozkazu sice nemusí být odůvodněn, je však možné, že soud současně s doručením platebního rozkazu vyzve tzv. kvalifikovanou výzvou žalovaného, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřil k žalobě, jinak bude mít soud zato, že nárok žalobce uznává, což znamená, že soud pak může bez ústního jednání vydat rozsudek pro uznání. To znamená, že i když žalovaný podal odpor, ale ve lhůtě se nevyjádřil, bude téměř na 100% muset pohledávku uhradit, protože odvolat se úspěšně proti rozsudku pro uznání je téměř nemožné.

VZOR holý odpor proti platebnímu rozkazu

Při podání odporu se neplatí soudní poplatek.

Pokud se žalovaný chce bránit pouze proti výroku o nákladech řízení, podává odvolání.