Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.11.2.1. Rozvod manželství s domněnkou rozvratu

= zvláštní způsob rozvodu manželství, který je přípustný pouze při splnění určitých podmínek

Procesní úprava zde

– v případě, že jsou podmínky splněny a soud dojde k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé, soud nebude zkoumat příčiny rozvratu manželství, ani přítomnost rozvratu manželství, ale přijme domněnku, že zde takový rozvrat je

– podmínky pro rozvod manželství s domněnkou rozvratu:

a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí; manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské společenství zjevně obnovit nechce

b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,

c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu – dohoda musí být písemná a podpisy obou stran musejí být úředně ověřeny

d) druhý manžel se k návrhu manžela na rozvod manželství připojí (shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu)

Soud rozhodující o rozvodu s domněnkou rozvratu vlastně neprojednává spor, ale pouze zjišťuje, zda manželé chtějí a tvrdí totéž (především tedy, zda jejich vůle je pravá, zda jejich tvrzení jsou pravdivá, což však nemůže zjistit jinak než osobním slyšením účastníků, lze tedy předpokládat, že min. jedno ústní jednání proběhne) a zda splnili stanovené formální požadavky. Jsou-li všechny podmínky, resp. požadavky splněny a absentuje tu zvláštní zájem dítěte manželů, soud manželství rozvede. Je na místě poznamenat, že za současného procesního stavu se nelze nijak vypořádat s případnou neplatností dohody předložené soudu (např. pro duševní poruchu).

[Download nenalezen] [Download nenalezen] [Download nenalezen] [Download nenalezen]