Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.8.9. Právní moc rozsudku

Tento obsah již není aktuální.

Poté, co je písemný rozsudek účastníkům doručen, začíná běžet patnáctidenní lhůta pro odvolání – více viz zde. Když se ani jedna ze stran do patnácti dnů neodvolá, nabude rozsudek právní moci. Právní moc rozhodnutí znamená, že věc, která byla rozhodnuta, již nemůže být projednána znovu, a nelze proti ní podat odvolání. Pouze ve zcela výjimečných případech lze rozhodnutí změnit na základě mimořádných opravných prostředků (to platí i pro věc skončenou usnesením, např. usnesením o zastavení řízení).