Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.4.9. Nečinnost správního orgánu

Pokud správní orgán nezahájí v předepsané lhůtě řízení nebo nevydá v předepsané lhůtě rozhodnutí a nadřízený správní orgán se o tom dozví, učiní z moci úřední (tedy bez návrhu) opatření proti nečinnosti. Po uplynutí lhůt pro zahájení řízení nebo rozhodnutí může žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podat účastník.

Opatření proti nečinnosti, která může nadřízený správní orgán učinit, jsou:

a) přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě zjednal nápravu nebo vydal rozhodnutí

b) usnesením převzít věc a rozhodnout místo nečinného správního orgánu

c) usnesením pověřit jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením řízení

d) usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, jestliže lze důvodně předpokládat, že správní orgán vydá v prodloužené lhůtě rozhodnutí ve věci, a je-li takový postup pro účastníky výhodnější.

Opatření proti nečinnosti nelze použít na rozhodování orgánů územně samosprávných celků při výkonu jejich samostatné působnosti. Pokud podá žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti účastník a nadřízený správní orgán této žádosti nevyhoví, nelze se proti usnesení o nevyhovění žádosti odvolat (lze však podat správní žalobu).