Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.7.9. Orgány nemocenského pojištění

Tento obsah již není aktuální.

Orgány nemocenského pojištění, tj. orgány, které provádějí nemocenské pojištění, jsou:

 1. okresní správy sociálního zabezpečení,
 2. Česká správa sociálního zabezpečení,
 3. Ministerstvo práce a sociálních věcí
 4. další (služební) orgány, jde-li o příslušníky bezpečnostních sborů apod.Úkoly okresní správy sociálního zabezpečení vyjmenovává § 84, zákona č. 187/2006 Sb. OSSZ např. rozhodují v prvním stupni o přiznání dávek a jejich odnětí, o zastavení výplaty dávek a o změně výše dávek, vyplácejí dávky a vedou o tom evidenci, vedou evidenci zaměstnanců a OSVČ, jejichž pojištění provádějí, včetně evidence doby pojištění a evidence lhůt a podpůrčích dob a dalších podkladů pro výplatu dávek…Úkoly České správy sociálního zabezpečení vyjmenovává § 85, zákona č. 187/2006 Sb. ČSSZ např. rozhoduje o odvoláních ve věcech pojištění, řídí a kontroluje činnost OSSZ, vede registr pojištěnců a registr zaměstnavatelů, zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství.

Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení

Místně příslušná je OSSZ

 1. u zaměstnanců
  • podle sídla mzdové účtárny zaměstnavatele (mzdová účtárna = útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů zaměstnanců), nebo (nemá-li zaměstnavatel mzdovou účtárnu):
  • podle sídla zaměstnavatele; sídlem zaměstnavatele se rozumí sídlo právnické osoby nebo sídlo její organizační složky, u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu
 2. u OSVČ
  • podle místa trvalého pobytu OSVČ

Výjimky a další pravidla pro určení místní příslušnosti stanoví § 83, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.