Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.8.4. Odškodnění oběti trestného činu

Tento obsah již není aktuální.

Stát některým obětem trestných činů poskytuje odškodnění za újmy, které jim v souvislosti s trestným činem vznikly, a to na základě zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.

Kategorie oprávněných osob se nekryje s pojmem poškozeného v trestním řízení. Za oběť trestného činu je považován pouze ten, komu vznikla škoda na zdraví a pozůstalý po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela. Takovým pozůstalým je dále pouze ten, kdo je rodičem oběti, manželem, dítětem a současně v době smrti obětí žil ve společné domácnosti nebo byl povinen jí poskytovat výživu.

Odškodnění se oběti poskytuje v paušální výši 25 000 Kč nebo do výše prokázaných nákladů v max. výši 150 000 Kč. V případě osoby pozůstalé se odškodnění poskytuje v paušální výši 150 000 Kč. Je-li pozůstalých více, nesmí částka překročit 450 000 Kč, tj. je-li pozůstalých více jak 3, částka se poměrně krátí.

Žádost se podává na formulářovém tiskopisu Ministerstva spravedlnosti; blíže zde