Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5.5. Zkušební doba

Tento obsah již není aktuální.

Zkušební dobu lze se zaměstnancem sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, popř. v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance, a nelze ji dodatečně prodlužovat. Zkušební doba musí být sjednána písemně.

Délka zkušební doby

Zkušební doba může trvat nejvýše 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Pokud jde o vedoucího zaměstnance, může zkušební doba trvat až 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Zkušební doba však nesmí být sjednána delší než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

Zkušební doba se prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby.

Otázky a odpovědi

Zaměstnavatel se mnou po dvou týdnech práce ze dne na den ukončil pracovní poměr s poukazem na ustanovení mé pracovní smlouvy, kde se v části „Skončení pracovního poměru“ bez dalšího uvádí, že „Zaměstnavatel je oprávněn zrušit pracovní poměr v době prvních tří měsíců z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu“. Byla takto platně sjednána zkušební doba?

Sjednání zkušební doby musí být písemné a při takovém ujednání jsou ze zákona oprávnění zrušit pracovní poměr ve zkušební době jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Na základě kombinace těchto důvodů se domníváme, že soud by toto ujednání neposoudil jako zkušební dobu, nýbrž jako ujednání modifikující úpravu skončení pracovního poměru, kterou však smluvní strany sjednat nesmí. Proto uvedené ustanovení – a s ním i zrušení pracovního poměru ze strany Vašeho zaměstnavatele – považujeme za neplatné.