Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.6. Exekuce a rozhodčí doložky

Tento obsah již není aktuální.

Jedním z exekučních titulů, na jehož základě lze nařídit exekuci, je i rozhodčí nález. S rozhodčími nálezy se můžeme setkat v případech, kdy si strany smluvně ujednají, že v případech sporu mezi nimi bude ve věci rozhodovat rozhodce a ne soud. Takovéto ujednání se nazývá rozhodčí doložka, popř. rozhodčí smlouva (je-li uzavřeno v separátní smlouvě). Rozhodčí doložky, resp. rozhodnutí věci rozhodcem, se typicky hodí na spory z obchodně-právních vztahů, kdy obě strany vystupují jako podnikatelé (jsou tedy v rovném postavení) a mají zájem na rychlém vyřízení věci. V praxi se však můžeme setkat s tím, že rozhodčí doložky jsou sjednávány i v rámci tzv. spotřebitelských smluv (může jít o různé typy smluv – smlouvy o úvěru/ o půjčce atd.), kdy strany rovné postavení nemají. Jejich pojmovým znakem je, že jedna strana zde vystupuje jako podnikatel a druhá jako spotřebitel bez odborných znalostí. Z tohoto důvodu se snaží zákon spotřebitele chránit a poskytnout jim pro nerovné postavení vyšší míru ochrany.

Od prosince 2016 není již možné sjednání rozhodčí doložky nebo smlouvy ve spotřebitelských smlouvách. V exekuci se však lze často setkat s vymáháním nároku přiznaného rozhodčím nálezem. K problematice obrany v těchto případech zatím viz zde, tato podkapitola bude postupně aktualizována.