Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.2.2. Kraje

Slovem kraje označujeme vyšší uzemní správní celky. Kraje se starají o celou řadu otázek, které spadají do jejich samostatné i přenesené působnosti. Orgány kraje jsou zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad. Struktura orgánů kraje má mnoho shodných rysů s orgány obcí. Totéž platí o přeneseném výkonu státní správy, který vykonávají krajské úřady.