Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.2.2. Kraje

Tento obsah již není aktuální.

Slovem kraje označujeme vyšší uzemní správní celky. Kraje se starají o celou řadu otázek, které spadají do jejich samostatné i přenesené působnosti. Orgány kraje jsou zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad. Struktura orgánů kraje má mnoho shodných rysů s orgány obcí. Totéž platí o přeneseném výkonu státní správy, který vykonávají krajské úřady.