Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.17.5. Stížnost pro porušení zákona

Tento obsah již není aktuální.

Stížnost pro porušení zákona je mimořádným opravným prostředkem, podává se proti pravomocnému rozhodnutí.

Stížnost pro porušení zákona může podat pouze ministr spravedlnosti.

Stížnost pro porušení zákona je určena:

– k nápravě právních vad pravomocných rozhodnutí soudu nebo státního zástupce,

– k nápravě vadného postupu řízení, které předcházelo pravomocnému rozhodnutí.

Obviněný není oprávněn k podání stížnosti pro porušení zákona, může podat pouze podnět k této stížnosti ministrovi spravedlnosti, či na příslušné státní zastupitelství. Podněty k podání stížnosti přezkoumává státní zastupitelství, a to bezprostředně nadřízené státnímu zastupitelství, které bylo v původním řízení ve věci příslušné v posledním stupni. Po přezkoumání:

a) vypracuje nástin stížnosti a předloží jej ministru spravedlnosti

b) navrhne odložení stížnosti.

Při podání stížnosti pro porušení zákona není ministr spravedlnosti vázán žádnou lhůtou, může tedy podat tento mimořádný opravný prostředek kdykoli, a to i proti rozhodnutím, jejichž zrušení se lze domáhat díky dovolání.