Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.3.8. Splátkový kalendář

Tento obsah již není aktuální.

Někteří exekutoři umožňují povinným uzavření tzv. splátkového kalendáře, tedy dohodu o tom, že povinný bude exekutorovi dluh a náklady exekuce postupně hradit v pravidelných splátkách. Jiní exekutoři nejsou ani ochotni o něčem takovém s povinným jednat s tím, že zákon přesně stanoví, jakými způsoby lze pohledávku vymáhat a dohoda s povinným mezi nimi není, a proto nelze splátkový kalendář uzavírat.

Tato dohoda o splátkovém kalendáři je poněkud problematická, i když necháme stranou otázku její legálnosti. I u těch exekutorů, kteří splátkový kalendář uzavírají, jde obvykle jen o ústní dohodu s povinným. A je třeba zdůraznit, že tato dohoda nemá za následek odložení splatnosti dluhu ani to, že by exekutor nemohl začít souběžně vymáhat dluh jinými způsoby. Tudíž i přes uzavřenou dohodu o splátkovém kalendáři a přes to, že ji povinný plní, jak bylo dohodnuto, může exekutor dále realizovat exekuci (vydávat exekuční příkazy vůči povinnému). Povinnému takováto dohoda bohužel neposkytuje žádnou jistotu.