Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.1. Úvod

Tento obsah již není aktuální.

Právní předpisy trestního práva hmotného upravují zejména tyto zákony:

  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, účinný od. 1. 1. 2010
  • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (upravuje trestní odpovědnost mladistvých, zejm. podmínky trestní odpovědnosti, zánik trestnosti, výchovná, ochranná a trestní opatření ukládaná mladistvým; k této problematice viz zvláštní kapitola věnovaná soudnictví ve věcech mládeže)

Protože s účinností od 1. 1. 2010 přestal platit dosavadní trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.), bude se následující text věnovat pouze nové, v současnosti platné úpravě. Je však třeba podotknout, že podle zásady zákazu retroaktivity se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Trestné činy spáchané do 31. 12. 2009 se tak budou posuzovat podle starého trestního zákona. Nový trestní zákoník se na tyto činy uplatní jen v případě, že by byl pro pachatele celkově příznivější (podle výjimky ze zákazu retroaktivity ve prospěch pachatele).

Hlavní praktické změny nové úpravy oproti dosavadní naleznete zde.

Trestní zákoník má dvě hlavní části, obecnou a zvláštní. V dalším výkladu budeme pokračovat podle tohoto rozlišení.