Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

13.1. Co je diskriminace

Tento obsah již není aktuální.

Diskriminací se rozumí odlišné, právem zakázané zacházení s lidmi ve vymezených, srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru.

Za diskriminaci se považuje i obtěžování (včetně sexuálního), pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci.

Základní idea zákazu diskriminace předpokládá, že s lidmi lze odlišně zacházet jen na základě jejich individuálních charakteristik (např. předchozí historie určitého člověka jako chronického neplatiče), nikoliv na základě charakteristik obecných, často spojených s různými stereotypy a předsudky (např. o Romovi jako zájemci o nájem bytu bude již jen na základě toho, že je Rom, pronajímatel předpokládat, že nebude nájem bytu včas a řádně platit).

V případě českého antidiskriminačního zákona (zák. č. 198/2009 Sb., o právních prostředcích ochrany před diskriminací) jsou tyto nepřípustné obecné charakteristiky osob, specifikovány v zakázaných diskriminačních důvodech vymezených § 2 odst. 3 (jde o nepřípustné rozlišování z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru).