Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.3.14. Skončení exekuce

Tento obsah již není aktuální.

Pověření exekutora k provedení exekuce zaniká, jestliže

a) exekuční soud rozhodl o vyloučení exekutora,

b) exekuce byla zastavena,

c) pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy,

d) exekuční soud pověřil provedením exekuce jiného exekutora.

Provedením exekuce (tedy vymožením pohledávky včetně příslušenství a nákladů exekuce a oprávněného) a zastavením exekuce zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů.

O tom, že exekuce byla skončena vymožením pohledávky, nemusí exekutor vydávat žádné potvrzení či rozhodnutí. Pouze pokud jej o to účastník požádá, je povinen zaslat mu oznámení o skončení exekuce. Toto oznámení je dále exekutor povinen zaslat všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost (tedy např. katastru nemovitostí, zaměstnavateli povinného, bankám, u nichž má povinný veden účet apod.). Bohužel však zákon neukládá exekutorovi lhůtu, do kdy je povinen toto oznámení zaslat.