Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5.9.1. Dohoda

Tento obsah již není aktuální.

K neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru viz kapitola [[Neplatné rozvázání pracovního poměru]]

Jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem shodnou na tom, že již nemají zájem na dalším trvání pracovního vztahu, mohou písemně uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru. Dohoda musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. V dohodě musí být údaj o dni, ke kterému pracovní poměr končí. Dohoda nemusí obsahovat důvody rozvázání pracovního poměru, musí je však obsahovat, požaduje-li to zaměstnanec. Praktický smysl to má tehdy, pokud je dohoda uzavřena v situaci, kdy by zaměstnanec v případě nepřistoupení na dohodu, dostal výpověď s nárokem na [[odstupné]]. V takovém případě je uvedení výpovědního důvodu důležité proto, že zaměstnancův nárok na odstupné zůstává zachován, pokud bude nesporné, že pracovní poměr byl rozvázán z příslušného důvodu.