Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.7.4. Doba odpočinku

Tento obsah již není aktuální.

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Dobu odpočinku lze zkrátit až na 8 hodin během během 24 hodin po sobě jdoucích za těchto podmínek:

  • následující odpočinek bude zaměstnanci prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku
  • jde o zaměstnance staršího 18 let
  • jde o zaměstnance v nepřetržitém provozu nebo s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou nebo pracujícího přesčas, zaměstnance v zemědělství nebo při poskytování služeb ve smyslu § 90, zákona č. 262/2006 Sb.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu musí trvat alespoň 35 hodin (u mladistvého zaměstnance alespoň 48 hodin). (Výjimkou jsou provozy uvedené v § 90, kde doba nepřetržitého odpočinku v týdnu může u zaměstnanců starších 18 let činit alespoň 24 hodin, s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin). Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.

Dny pracovního klidu jsou

  • dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu
  • svátky (ty stanoví zákon č. 245/2000 Sb.).

Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně, a to pouze výkon nutných prací podle § 92, zákona č. 262/2006 Sb.

Odměna za práci v sobotu, v neděli a ve svátky

Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku. (Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.)

Za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno, nebo se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí přípatku ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, a zaměstanci, která čerpá náhradní volno za práci ve svátek, se plat nekrátí.