Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.9. Zajištění osob a věcí

Tento obsah již není aktuální.

Jde o zajištění přítomnosti osob a věcí v průběhu trestního stíhání – např. zajištění osoby obviněného, zajištění přítomnosti svědků u hlavního líčení, zajištění důkazů. V zásadě každý má povinnost se dostavit podat informace nebo poskytnout věc, je-li to nutné k vyšetření trestného činu a jeho okolností.

Způsoby zajištění dělíme na:

1) zajištění osob:

– předvolání

– předvedení

– zadržení

– zatčení

– vazba

– zákaz vycestování

2) zajištění věcí:

– vydání věci

– odnětí věci

– zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu

– zajištění jiné majetkové hodnoty

– zajištění náhradní hodnoty

– zajištění zaknihovaných cenných papírů

– zajištění nemovitosti

3) zvláštní způsoby získání důkazů:

– domovní prohlídka

– osobní prohlídka

– odposlech

– prohlídka jiných prostor a pozemků

– zadržení, otevření, sledování a záměna poštovní zásilky

V následujících podkapitolách budou popsány nebo zmíněny jen častější způsoby zajištění, s nimiž se může řadový občan setkat ve svém životě.