Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.4.7. Zřízení soudcovského nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech

Tento obsah již není aktuální.

Při výkonu rozhodnutí vedeném soudem může soud, a při exekuci vedené exekutorem exekutor, zřídit na nemovitosti povinného zástavní právo ve prospěch oprávněného. Toto zástavní právo je vyznačeno v katastru nemovitostí a v praxi znamená, že oprávněný z tohoto zástavního práva bude mít při případném prodeji nemovitosti lepší a přednější postavení než ostatní věřitelé.

Zástavní právo je zajišťovacím institutem. Je to tedy jakási pojistka pro případ nevymožení dlužné částky jinými způsoby. Zástavní právo totiž může být zřízeno, a pokud pak povinný řádně svůj dluh uhradí nebo je úhrady dluhu dosaženo jinými způsoby výkonu rozhodnutí, zástavní právo zanikne a na podnět exekutora jej katastr nemovitostí opět vymaže. Pouze v případě, že dluh uhrazen není a není možné jeho úhrady docílit žádným ze způsobů exekuce, přistoupí soud/exekutor k prodeji nemovitosti (v takovém případě musí být vydán další exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, viz výše) a při tomto prodeji bude mít oprávněný, v jehož prospěch bylo zástavní právo zřízeno, výhodnější postavení.

Zřízení exekutorského zástavního práva v exekuci tak může být pro oprávněného i povinného výhodné v tom, že exekutor není nucen ihned přikročit k prodeji nemovitosti a může snáze souhlasit např. se splátkami či s pomalejším vymáháním dluhu formou srážek, neboť ví, že nemovitost povinného je v jeho prospěch zajištěna.