Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.12.3. Žaloba pro zmatečnost

Tento obsah již není aktuální.

Žalobou pro zmatečnost můžeme napadnout pravomocné rozhodnutí ve věci samé (s výjimkou rozsudků ve věcech manželství) anebo usnesení, kterým bylo řízení skončeno, pokud řízení trpí takovými procesními vadami (chybami soudu), že je možné je považovat za zásadní porušení zásad spravedlivého procesu; rozhodnutí bylo „zmatečné.“

Žaloba se podává u soudu, který pravomocné rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě tříměsíční, jejíž počátek záleží na charakteru procesních chyb, například lhůta tříměsíční od doručení rozhodnutí.