Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.3.1. Důchodový systém

Český důchodový systém se skládá ze dvou částí. Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby. Důchod ze základního důchodového pojištění pobírá většina obyvatel ČR v důchodovém věku. Vedle toho existuje dobrovolné doplňkové penzijní spoření (od 1.1.2013 nahradilo předchozí doplňkové penzijní připojištění) se státním příspěvkem.

Základním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Předpisem, který upravuje řízení ve věcech důchodového pojištění, je pak zákon č. 582/1991 Sb. (hlavně §§ 81 – 90).

Doplňkové penzijní spoření se řídí zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Kromě toho lze uzavřít různé komerční dobrovolné smlouvy, které mají převážně spořící a pojistný charakter a jejich cílem je zvýšení příjmu v důchodovém věku.